เป็นวิทยากร การบริหารจัดการสารสนเทศ และการสร้างสื่อ Interactive video ด้วย Edpuzzle ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า