รายงาน - การตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 







สรุป

- คอมพิวเตอร์ 28 เครื่อง ใช้ได้ 19 เครื่อง

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 28 ตัว ใช้ได้ 25 ตัว




อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า