การเขียนผังงาน (Flowchart)

ผังงาน (Flowchart) คือการใช้สัญลักษณ์รูปภาพ หรือกล่องข้อความบรรยายรายละเอียดการทำงาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางลำดับของการทำงาน ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน มีรายละเอียดความหมายของสัญลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับการเขียนผังงาน

รูปแบบการเขียนผังงาน

1. การเขียนผังงานแบบลำดับ
จะแสดงขั้นตอนการทำงานที่เรียงลำดับกันไป ไม่มีการข้ามขั้น หรือย้อนกลับไปยังคำสั่งที่ทำไปแล้ว


2. การเขียนผังงานแบบมีทางเลือก 
เป็นโครงสร้างที่ตรวจสอบเงื่อนไข ให้โปรแกรมทำอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. การเขียนแผนผังแบบทำซ้ำ
เป็นการทำงานแบบเดียวกันซ้ำไปเรื่อยๆ ในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจึงจะทำงานอย่างอื่นต่อไป

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า