สภานักเรียน - การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

 

ตามหนังสือ : ศธ 04167.08/2269

จัดทำวิดีโอ 

การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์  ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

ระดับประเทศ ประจำปี 2563อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า