รายงาน - ITA Online

 

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

โดยให้คณะครูตอบแบบสอบถามความโปร่งใส่ในโรงเรียนด้วย = IIT
ผู้ปกครองประเมินความโปร่งใส ด้วย = EIT
และทำเว็บไซต์โรงเรียนด้วย = OIT


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า