วิทยากรการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เว็บไซต์ช่วยสอนออนไลน์วิถีใหม่ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา

 


วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เว็บไซต์ช่วยสอนออนไลน์วิถีใหม่

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า