ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 2565

 
1. เด็กชายภูมิพัฒน์  จัดสนาม          4/2
2. เด็กชายนันทพงศ์  ระหงษ์           5/2
3. เด็กชายกิตกิรัตน์  ราดสะอาด      4/2
4.เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมุติรัมย์            4/2      
5.เด็กหญิงญณัณฐณิ  แก้วขาว         4/1
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  กิจถาวร       4/1
7 เด็กหญิงรติรัตน์ ครองสถาน           4/1
8   เด็กชายนนธิวัตน์ งามชื่น                5/2     


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า