ผ่านการประเมินและอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education and Digital Technology) โมดูล 1-9

 


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า