การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (CODING)

 
กิจกรรมที่ 1 ครูช่วยตรวจหน่อย

กิจกรรมที่ 2 สถานการณ์ I need a heart-----------------------------------------------------------------------------------------------

ICT------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มไลน์


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า