ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๒๔ (24 th MU Safe School Virtual Workshop) หัวเรื่อง “เล่นเรื่องใหญ่(๔)” เรื่อง “วันเล่นสนุก(Play Day)” จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า