ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ผลการประเมิน ระดับสถานศึกษา

ผลการประเมิน ของนักเรียน

{fullwidth}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า