ประเด็นท้าทาย


    การพัฒนากระบวนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า