ระดับเขต - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสะเต็ม และ Coding Menter

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า