วิทยากรจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านนาอุดม

 


วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA: Performance Agreement) และการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google site

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า