ครูดีเด่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานวันครู ปี 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า