รวมเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71


เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการ ตัดสิน Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ม.1-3

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการ ตัดสิน Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการ ตัดสิน Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น ป.1-6
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการ ตัดสิน Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น ม.1-3
อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า