รวมเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71


ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการ Comic Strip


ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการ Presentation


ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการการสร้างเกมสร้างสรรค์


ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
รายการสร้างเว็บ ประเภท Web Editor

 

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า