2.4 จัดทำรายงานสารสนเทศ

 2.4 จัดทำรายงานสารสนเทศ 

 ⬧ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า