3.3 นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา

 3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็นแบบอย่าง

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า