เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ เส้นทางสู่ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกับงาน PA และการแลกเปลี่ยนผลงานด้านการนิเทศการศึกษา


 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า