เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการทดลองนำร่องการใช้ระบบ PILA ในจังหวัดสุรินทร์

 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า