1.3 นิเทศ ให้คำปรึกษา

มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ  เป็นพี่เลี้ยง ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา  ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา ให้มีผลต่อ คุณภาพครูและผู้เรียนและเป็นแบบอย่าง

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า