1.4 การพัฒนางานวิชาการ

การพัฒนางานวิชาการ ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนและเป็นแบบอย่าง  

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า