3.2 เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 3.2 เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า